Badanie nietolerancji pokarmowej

Nietolerancja pokarmowa

Badanie nietolerancji pokarmowej polega na pomiarze specyficznych pokarmowo IgG za pomocą nowoczesnych narzędzi o wysokiej wartości diagnostycznej. Badanie wskaże produkty, które mogą być przyczyną twoich dolegliwości. Poniższe panele obejmują szeroki zakres produktów od tych powszechnie spożywanych w tradycyjnej, polskiej kuchni, jak  pochodzących z różnych regionów świata. Każdy panel zawiera produkty najczęściej wywołujące reakcję. Ze względu na to, że często nawet najmniej kluczowy w diecie produkt może przyczyniać się do odczuwanych dolegliwości, warto rozważyć wykonanie jednego z szerszych paneli.

Badanie funkcjonalności przewodu pokarmowego

Badanie funkcjonalności przewodu pokarmowego

Dysbiozy i przedłużające się stany zapalne w układzie pokarmowym mogą prowadzić do zaburzeń homeostazy, co ma istotny wpływ na kondycję całego organizmu. Powiązane są z zaburzeniami przepuszczalności bariery jelitowej (ang. leaky gut syndrome), które są uważane za jedną z możliwych przyczyn wzrostu występowania wielu chorób o charakterze przewlekłym m. in. chorób autoimmunologicznych i nadwrażliwości na pokarmy. Stan błony śluzowej jelita ma istotny wpływ na pojawienie się alergii i nietolerancji pokarmowej, dlatego badania oceniające funkcjonalność jelit to narzędzie uzupełniające, dające szerszy obraz twojego stanu zdrowia.

Badanie predyspozycji genetycznych

badania genetyczne

Wykonując badanie logo w kierunku 45 polimorfizmów genetycznych dowiesz się w jaki sposób geny wpływają na metabolizm spożywanej żywności i składników w niej zawartych oraz jak kształtują twoje nawyki żywieniowe. Poznasz również jak pokarmy i składniki odżywcze, które spożywasz wpływają na odpowiedź twoich genów. Wynik badania wykaże jakie jest ryzyko przewlekłych, dietozależnych schorzeń i jak można zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Dodatkowo dowiesz się, jakie masz ryzyko kontuzji oraz jak geny wpływają na wytrzymałość i aktywność fizyczną.

Rezonans biomagnetyczny

Na podstawie sygnału fal elektromagnetycznych oraz prądów czynnościowych komórek w poszczególnych narządach możemy skontrolować stan zdrowia organizmu. Za pomocą najnowocześniejszej elektroniki odczytuje się słabe fale elektromagnetyczne wytwarzane przez ludzki organizm. Poza tym przeprowadza ich analizę na poziomach rezonujących komórki ciała.Wynik powinien być uzupełniony o wywiad przeprowadzony z badanym. Fale elektromagnetyczne emitowane przez komórki w ciele człowieka pozwalają na uzyskanie obszernych i przejrzystych danych, dotyczących stanu organizmu: występowania odstępstw od norm oraz wskazania ich przyczyn.